Realizace

Průběh realizace

  1. První schůzka je zaměřena na zhodnocení stanoviště, projednání představ a požadavků zákazníka na požadovanou realizaci.
  2. Konzultace námi navrženého projektu a rozpočtu, jeho případné upravení podle představ zákazníka.
  3. Konečné schválení projektu a rozpočtu.
  4. Realizace terénních a přípravných prací.
  5. Výstavba zpevněných ploch.
  6. Výsadba kosterních a doplňkových dřevin, trvalek a následné zamulčování záhonů.
  7. Založení travnatých ploch výsevem nebo pokládkou travního koberce.
  8. Dokončovací práce a následné předání zahrady.
  9. Poskytnutí poradenství, popřípadě servisu zahrady.