Projektování

Projektujeme rodinné zahrady, předzahrádky, areály firem a pod… Zahradní prostor je řešen tak, aby bylo splněno přání zákazníka s dodržením všech sadovnických zásad. Velký důraz je kladen  na výběr vhodných rostlin z hlediska druhové skladby a kultivarů s ohledem na stanovištní podmínky a prostorové možnosti. Projekt vypracujeme tak, aby respektoval vaše finanční možnosti.

Postup návrhu zahrady

 • Návštěva a prohlídka pozemku u rodinného domu klienta
 • Konzultace představ a přání klienta
 • Odhad ceny projektu návrhu zahrady (cena projektu je závislá na velikosti pozemku)
 • Vyměření pozemku a stávajících staveb
 • Vypracování projektu návrhu úpravy zahrady
 • Konzultace projektu s klientem a jeho případné upravení
 • Po schválení studie vypracování kompletní projektové dokumentace

Kompletní projektová dokumentace obsahuje:

 • půdorysný osazovací plán
 • detailní a celkový barevný pohled ve 3D grafice
 • seznam rostlin, počty kusů a velikosti při výsadbě
 • rozpočet výsadeb
 • technickou zprávu
 • možnost ukázky zahrady po letech růstu 
 • dodání dokumentace v elektronické podobě